วิธีสร้าง กราฟ แผนที่ ใน Excel ( Map Chart )

ตั้งแต่ Excel 2016 หรือ Office 365

กราฟ แบบใหม่อีกตัวนึง ที่ประโยชน์มากๆ คือ Maps

โดยที่ผู้ใช้งานสามารถ นำเสนอ ข้อมูลแต่ละ Zone

เช่น ยอดขาย , จำนวน ประชการ , อัตรา การบริโภค

ซึ่งสามารถแสดงผล เป็นแผนที่ ได้ทันที

วิธีการสร้าง

1.สร้างตารางข้อมูล โดยต้องมี column ระบุชื่อประเทศ

( ชื่อ จังหวัด ในไทยก็ได้ ) และ ตัวเลขทีต้องการ present

2.คลุมกลุ่มข้อมูล -> Insert -> Maps

3.Excel จะสร้างกราฟ แผนที่ ทันที โดยมี ความเข้มของสี ตามขนาดของตัวเลข ซึ่งทำให้ present ข้อมูลได้ เห็นภาพมากขึ้น