วิธี Lock ความกว้างของ Column ใน Excel | How to lock Column Width in Excel

ถ้าเราต้องการจะ Lock ขนาดของ Column ใน Excel ไม่ให้เปลี่ยนแปลง

แต่ยังให้ผู้ใช้งาน สามารถ พิมพ์ หรือ แก้ไข ข้อมูลใน Column นั้นๆ ได้ มีวิธีการดังนี้ ครับ