วิธี Lock ทั้ง Column ใน Excel ห้ามคนอื่นแก้ข้อมูล

เราสามารถเลือก lock บาง column

ห้ามผู้ใช้งานคนอื่นแก้ไข โดยทำได้ตามนี้ครับ

1.เลือกทั้ง Sheet - > คลิกขวา format cells - > ที่เมนู Protection -> ที่คำว่า Locked ให้ติ๊กออก

2.เลือก Column ที่ต้องการทั้ง Column - > คลิกขวา Format Cells -> ที่คำว่า Locked ให้ติ๊กเข้า

3.Review -> Protect Sheet -> ใส่ Password

ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน Column ที่ locked แต่ยังแก้ไข ข้อมูลที่เหลือทั้งหมดได้