วิเคราะห์ Data หา Insights สร้าง PivotTable และ Correlation กดคลิกเดียวใน Excel

Office 365 ตอนนี้ใน Excel

เริ่มทยอย Update ( April 2019 )

มี feature ใหม่ ชื่อ Ideas


(ปัจจุบัน ปี 2021 เปลี่ยนชื่อเป็น Analyze Data )


Ideas ( Analyze Data )

คือ เครื่องมือ ที่ ทำ Data Analytics หาความสัมพันธ์ข้อมูล


หรือ พูดง่ายๆ คือ หา Insights ข้อมูลดิบได้ทันที

ซึ่งมีประโยชน์มาก

สำหรับ คนที่ทำงานด้าน Marketing หรือ Data Analyst

เพราะ Excel จะหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

รวมถึง เหตุการณ์ต่างๆ ในข้อมูล

มาให้ เลือก พร้อมสร้าง PivotTable หรือ กราฟ ทันที

วิธีการใช้


1.เปิด File Excel ที่มีข้อมูลดิบ

Home -> Ideas ( ขวาสุด ) คลิกที่ Ideas

( Office 365 ใช้ คำว่า Analyze Data)

Ideas จะพยาม Analyze ข้อมูลตามรูป

2.ผลลัพธ์ จะโชว์ที่ด้านขวา ตามรูป

โดย Excel จะพยามหา Correlation

ของ Data ให้อัตโนมัติ

พร้อมสร้าง PivotTable หรือ Chart ทันที

โดยถ้าเราต้องการ จะสร้าง

แค่กดปุ่ม Inside PivotTable หรือ Inside Chart

ก็จะได้ PivotTable และ กราฟทันที

คนทำงานด้าน Data

สามารถลดเวลาการทำงานได้เยอะมากๆ ลองไปใช้ดูครับ