วิธี Hide Sheet ใน Excel โดยที่คนอื่น Unhide ไม่ได้ | How to hide worksheet in Excel

ปกติ ถ้า ซ่อน Worksheet ผู้ใช้งานคนอื่น จะสามารถ Unhide Worksheet ได้

วิธีการที่ Hide Worksheet แล้วใส่ password ห้ามคนอื่น Unhide Worksheet สามารถทำได้ตามนี้ครับ

1.Hide Worksheet ที่ต้องการ - > คลิกขวาที่ ชื่อ Sheet เลือก Hide

2.ไปที่เมนู Excel ด้านบน - > Review -> Protect Workbook - > ใส่ Password แล้วกด OK

ผู้ใช้งานคนอื่น จะไม่สามารถ Unhide ได้แล้วครับ