ดึงราคาทองลง Excel พร้อม Refresh ทุกๆ นาที

ใน Excel เราสามารถ ดึง ข้อมูลจาก Web เช่น ราคา ทอง เข้ามาได้เลย


และสั่งให้ Update ทุกๆ 1 นาทีได้เลย


มีขึ้นตอน ตามนี้


1.ไปที่เมนู Data -> ซ้ายสุด -> จะมีเมนูเล็กๆ ชื่อ From Web ( อยู่ใน Group ของ Get & Transform )


2.ใส่ชื่อ Web Page โดยเป็นหน้าที่ต้องการจะถึงข้อมูล และ คลิก ok


จากตัวอย่างเป็น หน้าของ สมาคมค้าทองทำ


3.จะมี รูปแบบ ตารางจาก หน้า Web ที่ต้องการจะดึง


เลือก ตารางที่ต้องการจะดึง Data ( ตารางที่แสดงราคา )


แล้ว คลิก Load

4.Excel จะดึงตาราง ราคา มาลงใน Worksheet ทันที

5.สั่งให้มีการ Refresh ทุกๆ 1 นาที


ไปที่ เมนู Data - > Refresh All - > Connection Properties

6.ปรับ เวลา Refresh every ให้เเป็น 1 minutes