วิธีเช็คข้อมูลที่ไม่เท่ากัน แบบไม่ต้องผูกสูตรด้วย Go to Special | Excel

ถ้าเรามีข้อมูล ตามรูปด้านบน และต้องการ จะเช็ค ว่า

มีตัวเลข Budget กับ Actual ของแผนกไหน ที่ต่างกันบ้าง

วิธีการ มี 2 แบบหลักๆ คือ

1.สร้างสูตร เทียบตัวเลข

2.ใช้ Go to Special แบบ Row Differences ไม่ต้องผูกสูตร

วิธีการใช้ Go to Special แบบ Row Differences สามารถทำได้ตามนี้

1.คลุม Column ตัวเลขที่ต้องการ เปรียบเทียบ - > Home -> Find & Select ( ขวา สุดใน Home ) - > Go to Special

2.เลือก Row Differences แล้วคลิก OK

3.ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Excel จะเลือก เฉพาะช่องที่ตัวเลขต่างกัน

4.โดยหลังจากนั้น อาจจะป้ายสีได้เลย เพื่อให้เห็น ได้ชัดเจนขึ้น