ตัดชื่อ นามสกุล โดยไม้ต้องเขียนสูตร ใน Excel ด้วย Flash Fill

โดยปกติ ถ้าเรามีข้อมูลดิบ ที่มีทั้งชื่อ และ นามสกุล มาใน column เดียวกัน

หลายๆ คน อาจจะต้องการ แบ่งข้อมูล ชุดนี้เป็น 2 column

โดย column แรก คือ ชื่อ column ที่ 2 คือนามสกุล

วิธีทั่วไป คือ การเขียนสูตร

โดยใช้ Left หรือ Right และ Find มาช่วย

แต่ถ้าใครใช้ Excel ตั้งแต่ Version 2013 ขึ้นไป

Excel มีเครื่องมือใหม่ ชื่อ Flash Fill

Flash Fill เป็นเครื่องมือ เน้นการ Clean Data ใน Excel

ซึ่งสามารถ เอาไปใช้กับงานได้หลายประเภทมาก

ตัวอย่าง กรณี ต้องการ แบ่ง ชื่อ นามสกุล เป็น 2 column

วิธีการ สามารถ ทำ ตามขั้นตอนดังนี้ได้

1.ที่ B2 พิมพ์ชื่อแรกที่เราต้องการก่อน ( จากตัวอย่างคือ สมใจ )

2.ที่ B3 พิมพ์ชื่อ ที่สองที่ต้องการ ( จากตัวอย่างคือ นรวัต )

สังเกตว่า จะมี drop down ขึ้นมาอัตโนม้ติ

ซึ่ง คือ Flash Fill จะถาม เราว่า ต้องการ pattern ข้อมูลแบบนี้ใช่มั้ย

ถ้าถูกต้อง กด Enter ได้เลย

ลองทำแบบเดียวกันกับ นามสกุล ที่ column C

ก็จะได้ผลลัพธ์ เช่นเดียวกัน

กรณี ถ้า Flash Fill ไม่ขึ้น อัตโนมัติ เหมือน ตามรูปด้านบน

สามารถ ใช้ เมนู Flash Fill ตรงๆ ได้ตามนี้

1.พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ที่ตำแหน่ง B2

2.ไปเมนู Data -> Flash Fill แล้ว คลิก ที่ Flash Fill

Excel จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นชื่อ ลงมาให้ ทุก บรรทัด