วิธีแก้ปัญหา เมื่อกราฟ PowerPoint ไม่ Link กับ Excel

ปกติเราสามารถ Copy กราฟ จาก Excel ไป Paste ที่ PowerPoint ได้เลย

และ สามารถ Update กราฟจาก Excel โดย

คลิกที่ กราฟ ใน PowerPoint - > Design -> Refresh Data

แต่ถ้า Excel File ที่ Link มา ถูกย้ายตำแหน่ง หรือ Folder จะไม่สามารถ Refresh ได้

วิธีการแก้ มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.File - > Edit Link to Files (ด้านขวาล่างของหน้าต่าง )

2.Change Source - > เลือก File ที่ต้องการกลับมา Link กับ PowerPoint เหมือนเดิม -> Update Now

หลังจากนี้ กราฟใน Excel ก็จะ Link กับ Powerpoint เหมือนเดิม