วิธี Copy กราฟ Excel ไป PowerPoint โดยที่ยัง Link กันได้

ส่วนใหญ่ข้อมูลต่างๆ จะมีการวิเคราะห์ใน Excel

แต่ต้องมีการทำ Presentation ใน PowerPoint และต้องการใช้กราฟ จาก Excel

ซึ่งถ้าเราใช้การ Copy Paste ธรรมดา กราฟใน Excel จะไม่ Link กับ PowerPoint

วิธีการ Copy กราฟ จาก Excel ไปยัง PowerPoint โดยให้ Link กันอยู่ ทำได้ตามนี้ครับ

1.Copy กราฟจาก Excel

2.คลิกขวาที่ Slide ที่ต้องการ และเลือก Paste Options

โดยคลิกที่สัญลักษณ์ Paste ที่มี โซ่ ด้วย

โดยหลังจากนี้ถ้ามีการ Update ข้อมูลใน Excel กราฟใน PowerPoint ก็จะเปลี่ยนตามครับ