วิธีหาช่องที่มี Error ใน Excel | How to find error formulas in Excel

บางครั้ง ไฟล์งานที่ได้รับ มี หลายๆ ช่อง ที่มี Error เช่น #N/A , #DIV/0! , #VALUE!

เราต้องการที่จะแก้ไข หรือ ลบ หรือ ป้ายสี ซึ่ง ถ้ามีหลายช่อง จะเสียเวลามาก

วิธีการ เลือก ช่องที่ Error ทุกช่อง ในครั้งเดียวสามารถ ทำได้ตามนี้ ครับ

1.คลุม กลุ่ม Range ในตำแหน่งที่ต้องการจะหา Error

2.ไปที่เมนู Excel ด้าน บน Home - > ขวาสุด ใน Home - > Find & Select - > Goto Special

3.เลือก Formulas -> Errors

4.ผลลัพธ์ที่ได้ เม้าส์ จะเลือก เฉพาะ ช่องที่เป็น Error ทันที

5.คราวนี้แล้ว แต่ งานที่ต้องการ ครับ เช่น

  • ถ้าต้องการ ป้ายสี ก็ไป ที่ Home - > เลือก Fill Color ได้เลย

  • ถ้าต้องการ เปลี่ยนเป็น 0 ให้ กดปุ่ม F2 ( คือการ Edit โดย Range ที่ Select ไว้ไม่หลุด ) พิมพ์ 0 แล้ว กด Ctrl + Enter

  • ถ้าต้องการ ลบ ทั้งบรรทัด Home -> Delete - > Delete Sheet Rows