แก้ปัญหา Error น่ารำคาญ ทุกครั้งที่เปิด Excel

ปัญหาที่หลายๆ คนชอบเจอ ทุกครั้งทีเปิด File งาน จะมี Alarm ต่างๆ ขึ้นมาเตือน น่ารำคาญ

จริงๆ แล้ว Alarm ต่างๆ นี้จะเกิด ก็ต่อเมื่อ File ที่เรากำลังเเปิดมีสูตรที่ผูก ข้าม File และ File ปลายทาง อาจจะถูก ย้ายตำแหน่ง

หรือถูก ลบ ไปแล้ว ดังนั้นทุกครั้งที่เปิด File Excel ก็เลยจะมี Alarm ถามตลอด

"This Workbook contains links...."

"We can't update ...."

"Edit Links...."

ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อ File ที่ถูก Link ค่าเข้ามา ถูกย้าย Folder

ทำให้ File ต้นทางที่ผูกสูตรไว้ ไม่สามารถหา File ปลายทางได้

วิธ๊การแก้ไข

ต้อง Edit Link และบอก Excel ว่า File ปลายทางถูกย้ายไปอยู่ที่ไหน

โดยหลังจากเปิด File อีกครั้ง คลิกเข้าไปที่ Edit Links

หรือถ้าเผลอปิด File ไปแล้ว ให้ไปที่ Tab Data ด้านบนเมนู Excel แล้วไปที่ Edit Links (อยู่ในกลุ่มเมนู Connections )

หลังจากเข้ามาที่ Edit Links สามารถแก้ไข ตามรูปได้เลยครับ