วิธี สร้าง กราฟ Doughnut มากกว่า 1 Level

วิธีสร้างกราฟ ลักษณะ Doughnut

ส่วนใหญ่ ใช้ กรณี Present ข้อมูล แบบ Progress

หรือ Actual ใกล้ถึง Target หรือยั

แต่บางครั้งอาจจะมีการ นำเสนอมากกว่า 1 item

ก็เลยต้องสร้าง เป็น Doughnut ซ้อนกัน

จากตัวอย่าง ข้อมูลดิบ

เป็น % การใช้ Budget ของแต่ละแผนก

และต้องการนำเสนอเทียบกัน

ว่าแผนกไหน ใช้ Budget ใกล้ครบหรือยัง

มีขั้นตอนตามนี้

1.คลุมกลุ่มข้อมูล ของ เฉพาะ Production -> เมนู Excel -> Insert ->Doughnut

2.คลุมกลุ่มข้อมูล ของ Admin -> Copy -> Paste บนกราฟ

3.คลุมกลุ่มข้อมูล ของ Finance -> Copy -> Paste บนกราฟ

4.ปรับรูปแบบ โดย คลิกขวาที่กราฟ -> Format Data Series -> ปรับ Doughnut Hole Size ตามที่ต้องการ