วิธี ลบ ช่องว่าง ใน Excel | How to Delete Blank Rows in Excel

บางครั้ง เมื่อเราดึงข้อมูลจาก Database ออกมา เพื่อมาทำ Report ต่อ

ข้อมูลมักจะมี ช่องว่าง ระหว่างบรรทัด เหมือนในรูปด้านบน

ซึ่งมีหลายบรรทัดมาก ทำให้เสียเวลา ต้องมานั่งไล่ ลบ ทีละบรรทัด

วิธีการลบ บรรทัด ที่เป็นช่องว่าง ออกทั้งหมด อย่างเร็ว สามารถทำได้ตามนี้

1.เลือก Column A ทั้ง Column หรือ Column ไหนก็ได้ที่ มี ช่องว่าง ที่เราต้องการลบ

2.ไปที่ เมนู Home - > Find & Select (ขวาสุด ในเมนู Home) > Go to Special

3.เลือก Blanks แล้ว กด OK สังเกตุ ได้ ว่า Excel จะเลือกเฉพาะ บรรทัด ที่เป็นช่องว่าง

4.ไปที่เมนู Home -> Delete (ด้านขวา) -> Delete Sheet Rows

Excel ก็จะลบบรรทัด ที่เป็นช่องว่าทั้งหมด ออก ให้