นำเสนอข้อมูล ให้ดู โปร ใน Excel ด้วย Data Bars | Conditional Formatting

ถ้าต้องการ นำเสนอ ข้อมูล ใน Excel ทางเลือก นอกเหนือ จาก การสร้าง Chart

อีกอย่างหนึ่งคือ Conditional Formatting ด้วย Data Bars

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีข้อมูลตามตารางด้านล่าง และ

ต้องการ นำเสนอ เปรียบเทียบ ยอดขาย ของแต่และ Customer

เพื่อดูความแตกต่าง เราสามารถใช้ Data Bars ได้เลย

2.คลิกที่ Options

วิธีการคือ

1.เอา เม้าส์ คลุมตัวเลขที่ต้องการ ใส่ Data Bars

2.Home-> Conditional Formatting ->Data Bars และเลือกสีได้เลย

ผลลัพธ์ ที่ได้ จะมี Data Bars สี ตาม ตัวเลข โดย Default คือ แท่งสีที่เต็ม Cell จะเป็นตัวเลขที่ Maximum

4.แต่ถ้าต้องการปรับ ขนาดของแท่ง Bars สามารถปรับได้ โดย คลุม กลุ่ม Cells - > Conditional Formatting - > Manage Rules

5.Click ที่ Edit Rules

6. เปลี่ยนจาก Automatic - > Number ทั้ง Max และ Min โดยกำหนดตัวเลขเข้าไปเอง ตัวอย่างคือเปลี่ยน

Min = 0

Max = 8,000,000

7.ผลลัพธ์ที่ได้ ขนาดของ Data bars จะเล็กลง โดยถ้าสมมติ ตัวเลข 8,000,000 ขนาด Data Bars ถึงจะเต็ม Cell