หลายครั้ง ที่ดึงข้อมูล จาก ระบบ ERP หรือ Database ในบริษัท เพื่อมา Analyze ข้อมูลต่อ


ชองมี สัญลักษณ์แปลก ติดมาด้วย (non printable characters)


สัญลักษณ์พวกนี้สามารถ ตัด ออกได้ ด้วย Function ชื่อ CLEAN


ลองใช้ CLEAN ตามรูปด้านบน


ผลลัพธ์ จะเป็นตามนี้เลยครับ