สร้างกราฟใน Excel อย่างรวดเร็วด้วย Shortcut

วิธีการสร้างกราฟอย่างรวดเร็วด้วย shortcut สามารถใช้ shortcut 2 แบบครับ

แบบที่ 1

จะได้กราฟ อยู่บน Sheet เดียวกันกับข้อมูลดิบ

คลุมกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ

กด Alt + F1

แบบที่ 2

จะได้กราฟ เป็นอีก Sheet

คลุมกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ

กด Alt + F11