สร้างกราฟใน Excel ด้วยรูป

ถ้าจะสร้างกราฟ เพื่อให้ดู เข้าใจมากขึ้น

โดยใช้รูป หรือ icon ที่มีอยู่แล้ว มีวิธีการสร้างตามนี้

1.สร้างกราฟแท่ง ปกติ ก่อน และ คลิกขวา ที่แท่ง - > Fill - > Picture

2. เลือก ว่า จะใช้รูปจากไหน ได้ทุกแบบ แล้ว แต่ต้องการ จากตัวอย่างนี้ - > From a file (เลือกจากรูปในเครื่อง)

3. เลือกรูปที่ต้องการ - > Insert

4. ปรับ Scale ของรูปในกราฟ -> คลิกขวาที่แท่ง - > Format Data Series

5. คลิกที่ถังสี -> ติ๊กเลือกที่ Stack and Scale with -> จะทำให้ มีจำนวนรูป เท่ากับ ตัวเลขบนกราฟ