วิธี แก้ Insert Column ใน Excel ไม่ได้

บางครั้งใช้งาน Excel ไปๆ มา อยู่ดีๆ Insert Column ไม่ได้ ซะงั้น

สาเหตุคือ อาจจะมีข้อมูล หรือ merged cell ไปโผล่ไกลๆ ใน column ท้าย ๆ

วิธีการแก้ไข


1.เลือกทั้ง Column ตั้งแต่ column ที่ไม่มีข้อมูล และ กด Ctrl + Shift + ลูกศรขวา

2.คลิกขวา Delete

3.Save File ปิด แล้ว เปิด ใหม่

ก็จะสามารถ Insert Column ได้ปกติ