ดึงบิตคอยน์ลง Excel

Excel สามารถดึงราคา Bitcoin ลงมาแบบ Real Time ได้เลย


มีขั้นตอนตามนี้


1.พิมพ์ ชื่อ สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการ Trade ตามด้านล่าง


2.สร้าง Table ในตารางข้อมูล ที่พิมพ์เข้าไป


โดยคลุม ข้อมูล


ไปที่เมนู Excel -> Insert - > Table


3.คลุม Table ที่สร้าง ไปที่ เมนู Data - > Stocks4. Excel จะเปลี่ยน ตารางข้อมูล ธรรมดา เป็น Stock Data


โดยสังเกต ที่มุมขวาบน จะมี สัญลักษณ์ เครื่องหมาย + เล็ก


พอคลิก ก็จะให้เลือกข้อมูลที่มาแสดง ผล


เช่น เลือก Price