ทำไม VLOOKUP ไม่เจอ ทั้งๆที่มีข้อมูล ตรงกัน

บางที เราใช้ Function VLOOKUP

ดึงข้อมูลมาสรุป โดยมี Code ตรงกันเป๊ะ แต่ ดันขึ้น #N/A

สาเหตุเพราะอะไร ?

หนึ่งปัญหา ที่เจอคือ ข้อมูลที่จะ VLOOKUP กับ ใน ตารางที่ไป เช็ค เป็นคนละประเภทกันครับ

เช่น จากข้อมูล Excel มอง Code เป็น Text แต่ในตารางที่ไปดึงมาสรุป มอง Code เป็น Number

จากรูป ด้านบนสังเกต ว่า จะ VLOOKUP ดึง ชื่อ ลูกค้ามาสรุป โดยใช้ Customer Code

ซึ่ง Customer Code คนแรก เหมือนกับ ในตาราง เป๊ะ แต่ ขึ้น #N/A

สาเหตุเพราะ Customer Code ด้านซ้าย Excel มอง เป็น Text

แต่ Customer Code ด้านขวา Excel มองเป็น Number

วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆ

1.สร้าง Column เพิ่ม ระหว่าง Column A กับ B

2.ผูกสูตร เอา Customer Code คอลัมน์ A + 0 ( จะเป็นการเปลี่ยน Text to Numer )

3.ลากสูตรลงมา แล้ว Copy ข้อมูล Column B ไป Paste Value ทับที่ Column A สังเกต ว่าจะ VLOOKUP เจอข้อมูลแล้ว

4.ลบ Column B ทิ้ง