วิธี VLOOKUP 2 เงื่อนไข

ปกติ VLOOKUP จะสามารถค้นหาข้อมูลได้แค่ 1 เงื่อนไข

(สามารถอ่านวิธีการใช้งาน VLOOKUP พื้นฐาน ได้จาก ที่นี้ การใช้งาน VLOOKUP )

แต่มีงานหลายๆ อย่างที่ต้องการค้นหาข้อมูลมากกกว่า 1 เงื่อนไข

เราสามารถทำได้ตามนี้ครับ

1.จากข้อมูลด้านล่าง ถ้าต้องการค้นหา Region ของ ลูกค้า ในแต่ละสาขา ซึ่งมี 2 เงื่อนไข

เราต้องสร้าง Column เพิ่ม โดย เอา ข้อความ ของชื่อ ลูกค้า และ รหัสสาขา มาต่อกัน

2.ผูกสูตร VLOOKUP

โดย Lookup_value เอา เงื่อนไข ทั้ง 2 เงื่อนไข มาต่อกัน

ตามรูป

โดยตารางสำหรับ การ Lookup ก็ต้องคลุม Column ใหม่ที่เพ่ิ่มเข้าไปด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงตามต้องการ

กรณีที่เงื่อนไข มากว่า 2 เงื่อนไข ก็สามารถ ใช้หลักการนี้ได้เช่นเดียวกัน