ตัดตัวซ้ำใน Excel ด้วยสูตรใหม่ UNIQUE

ช่วงตั้งแต่ July 2020 ใครใช้ Office 365


จะเริ่มมีการ ทยอย update Functions ใหม่ๆ ใน Excel ให้ เป็นมาตรฐาน แล้ว


เช่น XLOOKUP , UNIQUE , SORT , FILTER , SORTBY


ซึ่ง ลด การผูกสูตรที่่วุ่นวายไปเยอะมากๆบทความนี้ จะเป็นวิธีการใช้ Function UNIQUE


ใช้ง่ายมากๆ และ มีโอกาสใช้เยอะมากๆ


จากตารางด้านล่าง มี Product Group ไล่ทีละรายการ


ถ้าเราต้องการ ถอด ข้อมูล Product Group ออกมา อีกหนึ่ง Column


ที่ไม่ซ้ำ กัน สมัย ก่อน ต้องใช้ Remove Duplicates


เราสามารถใช้ Function UNIQUE ได้เลย


วิธีการใช้ง่ายๆ ตามรูป


พิมพ์ =UNIQUE(ลาก column ที่จะตัดตัวซ้ำ )

ผลลัพธ์ที่ได้ จะ ดึงออก มา เฉพาะ รายการ UNIQUE เท่านั้น