วิธีใช้ SUMIF แนวนอน | SUM เฉพาะ Plan

จากรูป ถ้าเรามี Template ด้านบน แล้วต้องการ sum ตัวเลขเฉพาะ Plan ในแต่ละเดือน ของแต่ละ Product

เราสามารถใช้ Function ชื่อ SUMIF ได้ครับ

โครงสร้างการใช้ SUMIF คือ

SUMIF( Range ,Criteria ,SUM_Range)


Range คือ กลุ่ม range ที่เก็บเงื่อนไข


Criteria คือ เงื่อนไข สำหรับ เลือก ที่จะ sum


SUM_Range กลุ่ม range ที่ต้องการ SUM


วิธีที่1

ผูกสูตร ด้วย อ้างเงื่อนไข ตรงๆ ด้วยคำว่า "Plan"

วิธีที่2

ผูกสูตร และ อ้างจากช่องที่เก็บ คำว่า Plan