วิธีเปลี่ยน Excel เป็น Read Only

เราสามารถเปลี่ยน Excel File ของเราให้ เป็นรูปแบบ Read-Only ตามขั้นตอนนี้ครับ

1.File - > Save As

2.ที่เมนู Tools ด้านล่าง - > General Options

3. ใส่ Password to Modify และ ติ๊ก Read-Only Recommended - > OK

4. ปิด File และเปิดใหม่ - > จะได้หน้าต่าง ให้ใส่ Password กรณี ต้องการ Save ทับ

โดยถ้าไม่ใส่ Click ที่ปุ่ม Read Only ได้เลย

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ อ่าน แก้ไขได้ แต่ Save ทับไม่ได้

5.สังเกตว่า ที่ บนชื่อ File ด้านบน จะมีคำว่า Read-Only