วิธีสั่งพิมพ์ Excel ให้มีบรรทัดแรก เหมือนกันทุกหน้า

เราสามารถสั่ง Excel พิมพ์ โดยให้มีบรรทัดแรก เหมือนกันทุกหน้า โดยไม่ต้อง Copy แล้ว Paste ทุกหน้า ครับ

วิธีการสามารถทำง่ายๆ 2 ขั้นตอน ตามนี้ได้ครับ

1. Page Layout - > Print Titles

2.ช่อง Rows to repeat at top เลือก บรรทัด ที่ต้องการ โดยคลิกที่เลข บรรทัด เสร็จแล้ว กด OK

แล้ว Print Preview ดูได้เลยครับ