สร้าง Dashboard ง่ายๆ ใน PivotTable ด้วย Timeline

Timeline เป็นเครื่องมือ ใหม่ ใน PivotTable ตั้งแต่ Excel Version 2013 ขึ้นไป

ทำให้สรุปข้อมูลตามช่วงเวลา ง่าย และ เร็วขึ้น

วิธีการใช้ Timeline สามารถทำตามขั้นตอนตามนี้


1.สร้าง PivotTable ที่มีข้อมูลเป็นวันที่ และ Group เป็น Years , Months

คลิกขวา ตรง วันที่ -> Group

เลือก การ Group เป็น Years , Months

PivotTable จะสรุปข้อมูลเป็น Yearly และ Monthly

2.เอาเม้าส์ ไปวางที่ PivotTable

ไปที่เมนูด้านบน เกือบ ขวาสุด Analyze -> Insert Timeline

และเลือกวันที่ ที่ต้องการใช้สร้าง Timeline

ใน Timeline เราสามารถเลือกช่วงเวลา สรุปข้อมูล โดยการเลื่อน bar สีฟ้า ตามช่วง เวลาที่ต้องการ