วิธีสร้างกราฟวงกลม ซ้อน วงเล็ก ( Pie of Pie)

วิธีสร้างกราฟวงกลม ปกติ หลายๆ คน คงสามารถสร้างได้อย่างไม่มีปัญหา

แต่ว่าจะมีงาน present ข้อมูลบางประเภท

ต้องใข้ กราฟ Pie of Pie แสดง เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

วิธีการสร้างกราฟ Pie of Pie มีขั้นตอนตามนี้ครับ

1.เลือก กลุ่มข้อมูล ที่ต้องการสร้างกราฟ

2. เมนู Excel -> Insert - > Pie of Pie

3.Excel จะสร้างกราฟ Pie of Pie ขึ้นมาให้ แต่ ส่วนใหญ่จะไม่ถูกต้อง ตามที่เราต้องการ

วิธีการปรับ ค่าในกราฟวงกลมเล็ก - >คลิกขวา ที่ กราฟ วงกลม - > Format Data Series

4.เราสามารถ เลือก ได้ ว่า กราฟวงกลมเล็ก จะให้ ดึงข้อมูลส่วน ไหน มา

กำหนดที่ หัวข้อ Split Series By

- Position : ตำแหน่งข้อมูล โดย เรียงจากด้านล่างขึ้นมา

- Value : ค่าที่น้อยกว่า ตัวเลขที่กำหนด

- Percentage Value : ค่า percentage ที่น้อยกว่าที่กำหนด

- Custom : กำหนดเอง

5. ตัวอย่างนี้ กำหนด ให้ค่าที่น้อยกว่า 20% แยกเป็นวงเล็ก

ผลลัพธ์ที่ได้คือ จะดึง ตัวเลขที่น้อย 20% ไปเป็น วงเล็ก

และสามารถเพิ่มตัวเลข และ ข้อความ บน กราฟ เร็วๆ

โดย คลิกที่กราฟ -> Design -> Quick Layout -> รูปแรก