วิธีแก้ปัญหากราฟ Excel เป็นรูโบ๋ เส้นไม่ต่อเนื่อง

ปกติ ถ้าข้อมูลสำหรับ สร้างกราฟ ไม่ครบทุกจุด กราฟเส้น จะไม่ต่อเนื่อง ดังรูป

วิธีการแก้สามารถแก้ได้ตามนี้ครับ

1.คลิกขวาที่กราฟ - > Select Data

2.ที่ด้านซ้ายล่าง คลิกที่ Hidden and Empty Cells

3.ติ๊ก ที่คำว่า Connect Data Points with Lines

4.หลังจาก คลิก OK กราฟ ก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องดังรูปครับ