ไม่ต้องใช้ IF ซ้อนกันเยอะ ด้วย Function ใหม่ IFs (IF มี S ) | Excel

ปกติ เวลาสร้างสูตร IF ใน Excel ถ้ามีผลลัพธ์ มีโอกาสเกินขึ้น มากกว่า 2 อย่าง ต้องมี IF ซ้อนกัน

ตัวอย่างเงื่อนไข จากรูป การให้ราคาสินค้า กับ ลูกค้า ตามช่วง จำนวนชิ้นที่สั่ง

ผลลัพธ์ มีโอกาสเกิดขึ้น 4 อย่าง ต้องมี IF ซ้อนกัน 3 IF

โดยสูตรจะผูกตามรูป ซึ่งถ้าไม่คล่องการใช้ IF อาจจะทำให้สูตรพังได้

Excel ตั้งแต่ Version 2016 มี Function ใหม่ ชื่อ IFs

ใช้ในกรณี ผลลัพธ์มีโอกาสเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง โดยไม่ต้องสร้างสูตร IF มาซ้อนอีกที

สามารถสร้างได้ ทั้งหมด 127 เงื่อนไข

มีรูปแบบการใช้ตามนี้

=IFS( เงื่อนไข1 , ถ้าเงื่อน1 เป็น จริง , เงื่อนไข2 , ถ้าเงื่อนไข 2 เป็นจริง , เงื่อนไข 3 , ถ้าเงื่อนไข 3 เป็นเป็นจริง ,...)

จากตัวอย่างด้านบน

เราสามารถ ใส่เงื่อนไขตามนี้ได้

=IFS( จำนวนชิ้น >=200 , 80 ,....)

=IFS( จำนวนชิ้น >=200 , 80 , จำนวนชิ้น >= 100 , 300 ,...)

โดยจำนวนชิ้น ช่องแรก จะอยู่ที่ E2

สามารถใส่เงื่อนไขไปได้เรื่อยๆ ตามรูป