HLOOKUP ต่างจาก VLOOKUP ยังไง


หลายๆคนเคยใช้ VLOOKUP กันบ้างแล้ว ถ้าใครยังไม่เคยใช้ลองกลับไปอ่าน

บทความ วิธีการใช้งาน VLOOKUP ได้ครับ

นอกจาก VLOOKUP แล้ว Excel ยังมี Function ที่ชื่อคล้ายๆ กัน

อีกตัวนึงคือ HLOOKUP ครับ

จริงๆ แล้ววัตถุประสงค์การใช้งานของทั้ง VLOOKUP และ HLOOKUP

เหมือนกันคือ "ค้นหาข้อมูลจากตาราง"

แต่ความแตกต่างคือ รูปแบบของตารางข้อมูลครับ

  • VLOOKUP จริงๆ แล้วย่อมาจาก Vertical Lookup ตัองใช้กับตารางข้อมูลแนวตั้ง

  • HLOOKUP ย่อมาจาก Horizontal Lookup ต้องใช้กับตารางข้อมูลแนวนอน

ตารางข้อมูลแนวตั้ง VS ตารางข้อมูลแนวนอน

  • ตารางข้อมูลแนวตั้งหลักการดูง่ายๆ คือ ถ้าคิดว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้น จะต้องเพิ่มที่ "บรรทัดถัดไปจากบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูล"

  • ตารางข้อมูลแนวนอนหลักการดูง่ายๆ คือ ถ้าคิดว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้น จะต้องเพิ่มที่ "คอลัมน์ถัดไปจากบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูล"

ตัวอย่างตารางข้อมูลแนวตั้ง

ตัวอย่างตารางข้อมูลแนวนอน

ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวตั้งเราสามารถค้นหาข้อมูลในตารางด้วย VLOOKUP ได้ปกติ ( ใช้ "ชื่อ" เป็น Lookup_value )

แต่ถ้าตารางข้อมูลเป็นแนวนอน เราไม่สามารถใช้ VLOOKUP ได้ ต้องใช้ HLOOKUP แทน

โครงสร้างการใช้งาน HLOOKUP

HLOOKUP(ค่าที่จะค้นหา , ตารางที่เข้าไปค้นหา , ลำดับ Row ของข้อมูลที่แสดงผล , รูปแบบการ Lookup)

จากตารางแนวนอน ถ้าต้องการค้นหา "ยอดขาย" ของพนักงาน โดยใช่ "ชื่อ" เป็น คีย์หลักในการค้นหา

  • ชื่อ : ค่าที่จะค้นหา จากตัวอย่างคือ "พริก" ดังนั้น link ค่ามาจาก C10

  • ตารางที่เข้าไปค้นหา : ตารางจะต้องเป็นตารางข้อมูล คือ C2:P6

  • ลำดับ Row : ต้องการแสดงผลของ ยอดขาย แสดงว่า ลำดับ Row ต้องเป็น 5 โดยนับจาก Row แรกของตารางที่เลือก

  • รูปแบบการ Lookup : TRUE คือตอนที่หาข้อมูลเอาที่ชื่อใกล้เคียงก็ได้ , FALSE คือตอนที่หาข้อมูลต้องเอาเหมือน ค่าจะค้นหา ทุกคำ