สร้าง Dynamic Chart ด้วย Filter

ถ้าเรามี template ข้อมูลตามลักษณะด้านล่างนี้ เราสามารถใช้ Filter สร้าง Dynamic Chart สำหรับ present ข้อมูลได้เลยครับ

ขั้นตอนมีตามนี้ครับ

1.คลุมข้อมูลทั้งหมด - > Data - > Filter ( ใส่ Filter ในข้อมูล )

2.นำข้อมูลทั้งหมดสร้างกราฟ - > Insert - > Column Charts

3.ที่ Item - > Filter รหัส ที่ต้องการ จะทำให้ Chart แสดง เฉพาะ Item ที่เลือก

หรือจะเลือกมากกว่า 1 Item ก็ได้ จะทำให้ Chart กลายเป็น Dynamic Chart ทันที่