วิธีเปิด Excel ให้มี 2 หน้าต่าง ใน 1 File | Open 2 Windows in one Excel File

ถ้าใน Excel File มีจำนวน Worksheet เยอะ

และการทำงาน ต้องมีการดูข้อมูล สลับไปมา ระหว่าง Worksheet จะเสียเวลามาก

เพราะ ต้องมานั่ง คลิก สลับ Worksheet ตลอดเวลา

วิธีการ สร้าง 2 Windows ใน Excel จาก File เดียวกัน จะทำให้ การทำให้งาน ระหว่าง Worksheet รวดเร็วมากขึ้น

มีขั้นตอนดังนี้

1.เมนู View -> New Window

2.จะสังเกตได้ว่า มี อีก 1 Window เปิดขึ้น มา โดยมีชื่อ File เดียวกัน และมี เลข 2 ด้านหลัง

3.View -> Arrange All - > Vertical จะทำให้ จัดหน้า ในการดูข้อมูลระหว่าง 2 Window จาก File เดียวกัน สะดวกมากขึ้น