วิธีดึงข้อมูล เกิน 1 ล้านบรรทัด ทำ PivotTable ใน Excel | Power Query

Excel จะมี จำนวน บรรทัด 1,048,576 บรรทัด เท่านั้นใน แต่ละ Sheet


แต่ข้อมูลดิบ ที่ จะต้องนำมาใช้ใน Excel บางครั้ง มีข้อมูลเกิน 1 ล้านบรรทัด


สมัยก่อนจะไม่สามารถทำได้เลย


ตั้งแต่ Excel 2010 เราสามารถใช้เครื่องมือ 2 ตัว ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ แก้ปัญหานี้


1.Power Query


2.Power Pivot


[ แนะนำให้ใช้ Excel 64 bit กรณีข้อมูลใหญ่มากๆ และ ใช้ RAM เยอะๆ หน่อย ]


บทความนี้จะลองใช้ Power Query ดึง ข้อมูลประมาณ 2 ล้าน บรรทัด มาหมุน PivotTable ใน Excel


ข้อมูลที่เกิน 1 ล้านบรรทัด ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป Text Files หรือ Access


ตัวอย่างนี้จะใช้เป็นกรณี Text Files


มีขั้นตอนตามนี้


1.เมนู Excel - > Data - > From Text / CSV

2.เลือก Text Files ที่ต้องการ แล้วคลิก Import

3.พอ Load ขึ้นมา จะ มี Preview รูปแบบ ข้อมูล


คลิกที่ลูก ศร ปุ่ม Load แล้ว เลือก Load To...

4. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ถามว่า จะ Load มาวางใน Excel รูปแบบไหน เลือก PivotTable Report แล้ว คลิก OK

5. พอ Load ข้อมูลเสร็จ จะมีหน้า ต่าง Queries & Connection พร้อมจำนวน Rows ที่ Load


และหน้าต่าง PivotTable ให้สรุป เรียบร้อย