หลักสูตรวัน*ราคา*

(บาท)
ม.ค.

2564
ก.พ.

2564
มี.ค.

2564
เม.ย.

2564
พ.ค.

2564
มิ.ย.

2564
ก.ค.

2564
ส.ค.

2564
ก.ย.

2564
ต.ค.

2564

 I
ntermediate Excel


13,90014


2

6

 
Powerful Functions 

 in Excel


13,90015

8
23
 PivotTable and 

 PivotChart in Excel


13,900
10
978

 Professional Charts

 in Excel

 

1
 

4,900
  

9
     

6
   

7

 PowerQuery in Excel

14,90027


10

12


12


8

 Excel for Business 

 Data Analysis


27,400
23-24

22-23


10-11


17-18


27-28

 Financial Modeling 

 with Excel

28,50019-20

23-24


18-19


13-14


14-15


 Advanced Excel


26,90016-17

16-17


13-14


15-16


8-9


9-10


9-10


18-19


 VBA Macros in Excel 


27,90021-2218-19

18-19


26-27


20-21


17-18


15-16


19-20


16-17


20-21
 

 Advanced VBA in Excel 

2
 

7,900
   

25-26
   

24-25
   

23-24
 


 Power BI


 

4,900   

25
  

25
  

20
  

13
 
หลักสูตร วัน* ราคา*

(บาท)
ส.ค.

2563
ก.ย.

2563
ต.ค.

2563
พ.ย.

2563
ธ.ค.

2563
ม.ค.

2564
ก.พ.

2564
มี.ค.

2564

 I
ntermediate Excel


1 3,900
5

6


 
14
   

 
Powerful Functions 

 in Excel


1 3,900
 
15
   

 PivotTable and 

 PivotChart in Excel


1 3,9006   

10
 

 PowerQuery in Excel

1 4,900

24

19
3
 

27
   

10

 Excel for Business 

 Data Analysis


2 7,400

17-18


20-21


21-22
   

23-24
 

 Financial Modeling 

 with Excel

2 8,500

24-25


12-13
 

19-20
   

23-24


 Advanced Excel


2 6,900

6-7


10-11


15-16


10-11


14-15
   

16-17
 

16-17


 VBA Macros in Excel 


3 8,500

19-21


16-187-9


18-2016-18
 

21-22
 

18-19
 

18-19
 
 Professional Charts 

 in Excel
1
 


4,9009
     
หลักสูตรวัน*ราคา*

(บาท)
ม.ค.

2564
ก.พ.

2564
มี.ค.

2564
เม.ย.

2564
พ.ค.

2564
มิ.ย.

2564
ก.ค.

2564
ส.ค.

2564
ก.ย.

2564
ต.ค.

2564

 I
ntermediate Excel


13,90014


2

6

 
Powerful Functions 

 in Excel


13,90015

8
23
 PivotTable and 

 PivotChart in Excel


13,900
10
978

 Professional Charts

 in Excel

 

1
 

4,900
  

11
     

6
   

7

 PowerQuery in Excel

14,90027


10

12


12


22

 Excel for Business 

 Data Analysis


27,400
23-24

22-23


10-11


17-18


27-28

 Financial Modeling 

 with Excel

28,50019-20

23-24


18-19


13-14


14-15


 Advanced Excel


26,90016-17

16-17


13-14


15-16


8-9


9-10


9-10


18-19


 VBA Macros in Excel 


27,90021-2218-19

18-19


27-28


20-21


17-18


15-16


19-20


16-17


20-21
 

Advanced VBA in Excel 

2
 

7,900
   

25-26
   

24-25
   

23-24