คลิกที่ เริ่มการสนทนา  ไม่ต้องมี Windows Live Mssenger Account ครับ

ถ้า status แสดงว่า online แสดงว่าเจ้าหน้าที่ online อยู่ครับ
( ตอนนี้ยังมีระบบการ identify ที่ต้องกรอกรหัสครับ อาจจะยากหน่อย ต้องขอโทษด้วยครับ )