ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หลักสูตร: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

หลักสูตร : การจัดทำ Financial Modeling with Excel 

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563

Download Training files ด้านล่าง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  4177k v. 1 Aug 16, 2020, 3:36 AM Dusit Kob
ċ

Download
  2049k v. 1 Aug 16, 2020, 3:36 AM Dusit Kob